Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu

Aslı Çarkoğlu
 
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1993 yılında aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Purdue Üniversitesi’nden Aile Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasında bir çocuk istismarını önleme programının veri tabanını kullanarak ebeveyn-çocuk bağlanması ve annenin özgüveni arasındaki ilişkiye bakmıştır. Doktora çalışmaları sırasında araştırmalarını kronik hastalığın evlilik yaşantısı üzerindeki etkilerine yoğunlaştıran Çarkoğlu, doktora derecesini aldıktan sonra, Arizona Üniversitesi Antropoloji Bölümünde Medikal Antropoloji alanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2004 yılında yurda dönen Çarkoğlu, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2009-2012 yılları arasında aynı üniversitedeki Türkiye’nin ilk Çift ve Aile Terapisi Yüksek lisans programının kurucu-eş-koordinatörlüğünü yürüttü. 2013 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çarkoğlu’nun bilimsel araştırmaları ailelerde kronik hastalıklarla başa çıkma, genç yetişkinlerin sigara kullanım davranışı ve öznel refah üzerine yoğunlaşmıştır. Kendisi 2012 yılından beri de Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir.
 
‘Sistemik Bakış Açısı ile Gelişimi Anlamak ve Aile Yapıları’ konulu çalıştayımız Yard. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu tarafından verilmektedir.

 Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.