Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Eğitimi

Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi insancıl, varoluşcu, bütüncül (holistic), ve yaşantısaldır (experiential). Patolojik olmayıp süreç odaklıdır ve büyümeyi hedefler. Kişi, çift, aile ve kurumlardaki sağlıksız iletişim ve başa çıkma yollarını ele alıp daha sağlıklı yöntemlerin gelişmesine rehber olur. Terapinin amacı ‘erken öğrenilmiş’ etkin olmayan başa çıkış yöntemlerinin bugünkü geçerliliğini irdeleyip, kişilerde içsel ve dışsal bütünlüğü sağlamaktır. Bunun için özgüven artırılır, yardım alanların (danışanların) daha iyi seçenekler üretmelerine, sorumluluk almalarına ve iletişimi daha etkinleştirmelerine yardımcı olunur. Ailede yeniden yapılanma, aile bireyleri arasında daha etkin iletişim ve yakınlaşmanın olması terapinin beklenilen sonucudur.
Yaşantısal bir yöntem olduğu için farkındalığı hızlandırır. Özellikle aile içi çatışmalar, depresyon, kaygı, ve saldırganlık gibi sorunlarda kısa sürede sonuç almada etkili olur. Satir’in terapi yaklaşımı her bireye ve insan grubuna uygulanabilir. Terapide asıl olan terapistle danışan arasında kurulan ilişkidir. Terapistin insan vasfı çok önemli olduğundan bu yaklaşım terapistin de gelişimini ön planda tutar. Eğitim hem danışana daha iyi hizmet için hem de terapistin kişisel gelişimi içindir.
 
Bu eğitimde katılımcılar, Satir’in kuramını, terapi modelini ana hatları ile yaşantısal olarak öğreneceklerdir. Ayrıca terapi uygulama yetkinliğini arttırmak için bu modelin dışında, Amerika’da sertifika almış veya eğitilmiş uzmanlar tarafından ‘Klinik Değerlendirme & Kriz Müdahale, Çocuk/Ergen ve Yetişkin Psikopatolojisi, Aile Terapisi Alanındaki Araştırma Yöntemleri ve Güncel Araştırma Bulguları, Aile Terapisi’ndeki Etik ve İlişkili Mesleki Mevzular, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme ve Risk Altındaki Ergen, Aile İçi Şiddet’ konularında eğitimler verilecektir.
 

 Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.