Toplumsal Projeler

Lisanslı Evlilik/Aile Terapisti Sibel Erenel’in Görev Aldığı Toplumsal Projeler:

YÖRET VAKFI Toplumsal Projeler

Okul danışmanlarını, çalışanlarını ve danışmanlık öğrencilerini desteklemek amacıyla çocukların ve gençlerin ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik barışçıl ortamlar yaratma amacı ile program geliştirmekte; stratejik planlama ve organizasyon çalışmalarında komite üyesi olarak çalışmaktadır. 

ÇAPA Aile Odaklı Tedavi Projesi

Serebral Palsi’li çocukların ailelerine yönelik kapsamlı bir eğitim, yönlendirme ve rehabilitasyon programında gönüllü olarak psikolojik destek grubunun liderlerini yönetmekte ve programı oluşturmaktadır.  

Oakland, Kaliforniya, East Bay Çocuk Merkezi Aile Servisleri Suç Kurbanları Programı

Aile içi şiddet, tecavüz, çete olayları veya diğer ağır suçların kurbanlarına yetişkin, çocuk ve aile terapisi yapan ve çoğu travma nedeniyle depresyon, okul ve PTSD (Travma  Sonrası Stres Sendromu) problemi yaşayan danışanlara Travma Odaklı Oyun ve Sanat Terapisi teknikleri de uygulayan gönüllü stajer terapist olarak çalışmıştır. 

San Leandro Toplum Danışma Merkezi, Okullarda Çocuk İstismarını Engelleme Programı

Değişik kültürel geçmişleri olan 6–15 yaş arası çocuklara, istismara karşı bilinçlendirme, baş etme ve sosyal beceriler öğretmiş; özgüven, akademik uyum, davranış problemleri ve aile problemleri hakkında grup, bireysel ve aile danışmanlığı vermiştir.  

Kaliforniya Healthy Start Projesi

Kaliforniya/San Lorenzo bölgesindeki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık ihtiyaçlarının tespit edilerek, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli projenin oluşturulmasında gönüllü olarak çalışmıştır.   

Kaliforniya Alameda Bölgesi Çocuk İstismarını Önleme Konseyi Eğitim Birimi

Çocuk ihmal ve istismarını önlemek için ilçe Çocuk Esirgeme Kurumu’nun polis, hemşire, öğretmen ve ruh sağlığı uzmanlarına verdiği eğitimlerin düzenlenmesi için gönüllü olarak çalışmıştır. 

Livermore Belediyesi - Risk altındaki Ergen/Gençlere Yönelik Geniş Kapsamlı Önleyici Hizmet Projesi

Küçük suç işleyen, kendine ve başkasına şiddet uygulayan, ‘zor’ veya hiç bir okulda tutunamayan, evden ayrılan ve ailesiyle çatışma yaşayan gençlere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermiştir. Bu projede çalışmalarını okul müdürlükleri, öğretmenler, ev ziyaretleri yapan sosyal hizmet uzmanları, alanda destek hizmetleri veren kurumlar ve psikiyatristlerle işbirliği içinde yapmıştır.

Üsküdar Amerikan Lisesi Sosyal Yardım Kulübü

Üsküdar Amerikan Lisesi Sosyal Yardım Kulübü bünyesinde Serebral Palsi’li (Beyin Felçli) Çocuklar Kulübü kurucusu olarak gönüllü çalışmıştır. Çamlıca Spastik Çocuklar Merkezi’nde gönüllü olarak beyin felçli çocuklara yardım etmiştir. Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.